'Jeugdzorginstellingen zijn 18 miljoen euro extra kwijt door bureaucratie'

Instellingen die gespecialiseerde hulp bieden aan kinderen met psychische problemen zijn bij elkaar rond de 18 miljoen euro per jaar extra kwijt aan bureaucratie.

Dat constateert de koepelorganisatie GGZ Nederland volgens de Volkskrant donderdag. Op verzoek van de krant maakte de organisatie een kostenberekening op basis van overheadkosten bij vijf instellingen.

De instellingen zouden meer geld kwijt zijn omdat ze nu met tientallen tot honderden gemeenten de verantwoording voor de geleverde zorg en de betaling ervan regelen. Administratieve kosten bij de instellingen zijn hierdoor met gemiddeld ruim 10 procent toegenomen, omdat ze bijvoorbeeld meer boekhouders moeten aannemen.

Ook moeten instellingen vaak lang wachten op betaling van gemeenten, waardoor jeugdzorginstellingen in financiële problemen dreigen te komen.

De kosten zijn opgelopen nadat jeugdzorg sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid is van gemeenten. Het idee achter de decentralisatie is dat gemeenten de zorg beter kunnen organiseren.

Meewerken

In de krant zeggen verschillende bestuurders dat het extra papierwerk hun jeugdzorginstelling al snel ongeveer rond de 1 miljoen euro kost. Eén van hen zegt dat het al enorm zou helpen als gemeenten allemaal op dezelfde manier zouden afrekenen en gezamenlijk zouden inkopen.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt dat het simpeler moet. "Het terugbrengen van de administratieve lasten heeft onze prioriteit". Volgens VNG kunnen instellingen zelf ook meewerken door op dezelfde manier te factureren.

Check hier uw Zorgpolis

'Verder onderzoek naar mishandeling in instellingen jeugdzorg wenselijk'

Er zijn verschillende aanwijzingen dat tussen 1945 en nu langdurig en ernstig geweld is gebruikt tegen kinderen die door jeugdzorg uit huis zijn geplaatst.

Daarom is verder gedegen onderzoek hiernaar zinvol, concludeert een commissie die in opdracht van het kabinet vooronderzoek heeft gedaan.

De commissie-Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorgkreeg (commissie-De Winter) kreeg zonder dat een meldpunt was geopend al aan ruim tweehonderd meldingen van mensen over geweld in inrichtingen en pleeggezinnen.

Via onder meer een telefonisch meldpunt en archiefonderzoek zou verder onderzoek kunnen worden gedaan. Belangrijk is ook dat dit bijdraagt aan de maatschappelijke erkenning voor wat slachtoffers is overkomen, schrijft de commissie in haar dinsdag verschenen rapport.

Mechanismen

Ook kan worden bekeken welke mechanismen bij dit geweld een rol spelen en hoe de overheid hierop heeft gereageerd.

Verder zegt de commissie voor verder onderzoek zich ook te richten op de jeugd-ggz, doven- en blindeninstituten, de jeugdzorg in Caribisch Nederland, geweld tegen alleenstaande minderjarige vreemdelingen en geweld dat zich voor 1945 heeft afgespeeld.

Vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek gaat twee jaar duren omdat het veel werk kost, verwacht de commissie. Het kabinet besluit voor de zomer over de reikwijdte van het verdere onderzoek, maar het heeft Micha de Winter alvast opnieuw gevraagd de leiding van die onderzoekscommissie op zich te nemen.

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Jusititie) zegt in een reactie: ''Ook al komt de conclusie van de commissie niet geheel uit de lucht vallen, toch is ze schokkend.''

Van Rijn

Staatssecretaris Martin van Rijn (Welzijn): ''De kennis die uit het onderzoek zal komen, kan ons allemaal helpen de huidige leefomgeving van kinderen in instellingen en pleeggezinnen nog veiliger te maken."

Jeugdzorg Nederland ondersteunt het advies van de commissie en is ook voor een breder onderzoek.